Oprogramowanie pomocniczne - Carnet 2.0
Do systemu dołączane jest oprogramowanie zewnętrzne dostarczające ogromn± ilość narzędzi do gromadzenia, analizowania oraz wizualizowania danych dostarczanych z rejestratorów.

Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:

Oto kilka przykładowych rysunków prezentujących podstawowe możliwości oprogramowania.
Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów
Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów
Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów

Architektura systemu
Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów, Kontrola Pojadów