Auto Email System - Monitoring GPS

Auto Email System -> Monitoring Pojazdów, Monitoring GPS, Monitoring Floty Pojazdów
Auto Email System jest to produkt, którego głównym celem jest monitoring pojazdów. Podczas jazdy urządzenie cały czas analizuje większość parametrów pracy samochodu (położenie geograficzne, aktualną prędkość, opcjonalnie poziom paliwa w baku, czy też przekroczenia maksymalnych obrotów). Zdarzenia gromadzone są w pamięci urządzenia, której zawartość w określonych interwałach wysyłana jest za pomocą transmisji GPRS. Specjalistyczne oprogramowanie - Carnet - przetwarza oraz wizualizuje uzyskane wyniki. Urządzenie można instalować w samochodzie na wiele sposobów, również bezinwazyjnych - w najprostszej wersji instalacyjnej urządzenie wymaga jedynie podłączenia zasilania do gniazda zapalniczki! Auto Email System jest bardzo elastycznym rozwiązaniem szerokopojętego monitoringu GPS, istnieje wiele wariantów podłączenia, konfiguracji, czy też metod wizualizacji.

Oto lista podstawowych korzyści płynących z użytkowania systemu:
Podsumowanie podstawowych cech systemu:

Usługi telekomunikacyjno-informatyczne
Zajmujemy się rozwijaniem usług bazujących na bezprzewodowej łączności, w oparciu własne rozwiązania sprzętowe i programistyczne. Monitoring pojazdów oraz ogólnie pojęty monitoring jest naszą specjalizacją.